اداره تعاون و خدمات رفاهی اداره تعاون و خدمات رفاهی

 

خدمات اداره تعاون عبارتند از :

 

1- مددکاری اجتماعی

2- یارانه و کمک های نقدی و غیرنقدی

                    یارانه مهدکودک

                      هدایای روز زن و مرد

                      هدیه روز استاد

 

3- استفاده از خدمات رفاهی مراکز، سازمان ها و شرکت ها در قالب تفاهم نامه

                      تخفیف ثبت نام در مدارس سرای دانش

                     تخفیف ثبت نام در آزمون های کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

                      تخفیف خرید پوشاک از شرکت تولیدی صنایع پوشاک گلرنگ

 

4- خدمات ارائه شده از سوی وزارت علوم

                     وام مسکن                   

 

5- سایر خدمات رفاهی

                    مجوز سالانه طرح ترافیک

                    تقدیر از فرزندان ممتاز اعضای هیات علمی و کارکنان

                   کارت تخفیف