اطلاع رسانی اطلاع رسانی

 

ویژه بازنشستگان: 

 

کتاب نیروی انسانی دانشگاه در گذر زمان

 

برای دریافت پاسخ کلیه امور بازنشستگی می‌توانید با شماره تلفن 61113010 اداره بازنشستگی و امور موظفین اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران تماس حاصل فرمائید.

 

اداره بازنشستگی و امور موظفین اداره بازنشستگی و امور موظفین

 

اداره بازنشستگی و امور موظفین:

 امور بازنشستگان این اداره کل در خصوص ارائه خدمات به بازنشستگان محترم دانشگاه، خدمات به شرح ذیل را ارائه می‌نماید:

1- پرداخت وام صندوق رفاه تا سقف 40 میلیون ریال

2- پرداخت وام ضروری تا سقف 5 میلیون ریال

برای دریافت وام ضروری، بازنشستگان محترم می‌بایست به کانون بازنشستگان مراجعه و از طریق کانون به این اداره کل معرفی شوند.

3- پرداخت وام تسهیلات گروهی تا سقف پانزده میلیون ریال

بازنشستگان محترم برای دریافت فرم و اطلاع از سایر شرایط دریافت این وام می‌بایست به کانون بازنشستگان مراجعه نمایند.

4- تهیه ابلاغ بازنشستگی

در این خصوص ابتدا پرونده کارمند بررسی و در صورت انطباق با ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری متن ابلاغ تهیه و ارسال می‌گردد.

5- برقراری حقوق بازنشستگی و موظفین (اصلاح و قطع حقوق):

مدارک لازم جهت برقراری حقوق بازنشسته:

الف) تصویر صفحه اول شناسنامه

ب) تصویر کارت ملی

ج) اعلام شماره حساب

د) تکمیل‌اطلاعات مربوط به آدرس وشماره تلفن

مدارک لازم جهت برقراری حقوق موظفین:

الف) ارائه درخواست ثبت شده جهت برقراری حقوق

ب) تصویر گواهی فوت همکار بازنشسته

ج) تصویر کلیه صفحات شناسنامه همسر متوفی

د)تصویر کلیه صفحات شناسنامه فرزندان متوفی

هـ) تصویر کارت ملی

و) اعلام شماره حساب

ز) تکمیل اطلاعات مربوط به آدرس و شماره تلفن

 

لازم به ذکر است برقراری حقوق وظیفه برای همسر بازنشسته متوفی از تاریخ فردای فوت و برای فرزندان از تاریخ درخواست می‌باشد. همچنین اعلام نظر بازنشسته محترم جهت تمایل یا عدم تمایل به استفاده از بیمه تکمیلی درمان پس از بازنشستگی الزامیست.

جهت رؤیت فرم اعلامنامه برقراری حقوق وظیفه که می‌بایست تکمیل و ارائه گردد اینجا کلیک کنید.

جهت رؤیت فرم تعهدنامه فرزندان و نوادگان اناث مستخدمین متوفی اینجا کلیک کنید.

6- صدور احکام پاداش پایان خدمت اعضای هیأت علمی و کارکنان

منوط به صدور تأئیدیه  برقراری حقوق بازنشستگی توسط سازمان مزبور و به ازاء هر سال خدمت (حداکثر تا 30 سال) معادل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی

7- تهیه احکام بازخرید مرخصی کارکنان بازنشسته

پس از صدور ابلاغ بازنشستگی و اعلام میزان ذخیره مرخصی کارمند بازنشسته تا تاریخ بازنشستگی، حکم بازخرید مرخصی صادر می‌گردد.

8- محاسبه بدهی کسورات بازنشستگی خدمات غیر رسمی شاغلین

در صورت درخواست کتبی کارمند مشمول سازمان بازنشستگی کشوری، بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیر رسمی محاسبه خواهد شد.

خدمت سربازی، روزمزد و خرید خدمت بر مبنای 9% اولین حکم رسمی آزمایشی یا حکم زمان اشتراک صندوق محاسبه می‌گردد.

9- پیگیری و انجام مکاتبات انتقال حق بیمه

پس از ارائه درخواست و اعلام کد بیمه ایام پیمانی و شماره شعبه واریزی، مکاتبه در خصوص انتقال حق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق سازمان بازنشستگی صورت گیرد.

10- انجام مکاتبات پرداخت کمک هزینه ازدواج بازنشستگان و فرزندان ایشان

مدارک لازم:

الف) ارائه اصل و تصویر عقدنامه

ب) ارائه اصل و تصویر شناسنامه

تذکر: کمک هزینه فوق در صورت عدم اشتغال فرزند قابل پرداخت می باشد.

11- انجام مکاتبات هزینه کفن و دفن بازنشستگان

تذکر: ارائه گواهی فوت الزامیست.

12- توزیع سفر کارت های تهیه شده ویژه بازنشستگان و موظفین

13- توزیع سهام عدالت