واحد صدور کارت پرسنلی واحد صدور کارت پرسنلی

واحد صدور کارت پرسنلی:

 

در حال حاضر کارت کلیه پرسنل محترم دانشگاه اعم از بازنشستگان، اعضای هیأت علمی، کارکنان رسمی و پیمانی، قرارداد مدت معین و شرکتی در واحد صدور کارت این اداره کل صادر می گردد.

 

 

 قابل توجه بازنشستگان محترم دانشگاه:

 

به منظور درخواست کارت پرسنلی می‌بایست با توجه به شرایط ذیل به اداره بازنشستگی و موظفین این اداره کل مراجعه و فرم درخواست صدور کارت پرسنلی را تکمیل نمایند.

 

شرایط و نحوه  دریافت کارت پرسنلی برای اولین بار یا المثنی:

 

1-  ارسال درخواست از طریق سامانه اتوماسیون اداری (از قسمت پیش نویس سامانه مذکور، تایپ نامه و تغییر فرم A4 دانشگاه تهران به فرم تقاضای صدور کارت پرسنلی)  برای معاون امور اداری این اداره کل

تذکر: برای درخواست کارت پرسنلی اعضای هیأت علمی و کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین در قسمت مشخصات فردی، درج نام و نام خانوادگی و شماره پرسنلی متقاضی کافیست.

2- وارد نمودن ریز مشخصات فردی مطابق شرایط اعلام شده در فرم مذکور فقط جهت درخواست صدور کارت برای کارکنان مشمول بند 8 می‌باشد.

3- در صورتی که درخواست صدور کارت برای اولین بار است می‌بایست یک قطعه عکس 4*3 مناسب پرسنلی در قالب JPG پیوست نامه اتوماسیونی ارسال گردد.

4-  درصورتی که درخواست کارت المثنی می‌باشد اما متقاضی مایل به تعویض عکس کارت قبلی است نیز باید مطابق شرایط مذکور عکس جدید خود را پیوست نماید.

5- در صورتی که درخواست کارت المثنی به دلیل مفقودی باشد می‌بایست فیش بانکی به مبلغ 50/000 ریال به شماره حساب اعلام شده واریز و تصویر آن اسکن و در پیوست نامه ارسال گردد.

6- در صورتی که درخواست کارت المثنی به دلیل شکسته شدن یا خرابی باشد می‌بایست فیش بانکی به مبلغ 30/000 ریال به شماره حساب اعلام شده واریز و تصویر آن اسکن و در پیوست نامه ارسال گردد.

7- در صورتی که درخواست کارت المثنی با توجه به حکم پرسنلی به دلیل تغییر مرتبه علمی، تغییر واحد سازمانی، تغییر پست سازمانی و یا محو اطلاعات و مشخصات روی کارت به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن باشد نیازی به واریز وجه بانکی نمی‌باشد.

توجه: چنانچه متقاضی صدور کارت، کاربر اتوماسیون نمی‌باشد، درخواست ایشان می‌بایست از طریق کارشناس محترم امور اداری واحد مطابق شرایط اعلام شده فوق تکمیل و ارسال شود.

8- درخواست صدور کارت ساعت زنی برای همکاران شرکتی برای اولین بار و یا برای نیروهای امریه سربازی یا قرارداد ساعتی بنا به تشخیص و نیاز واحد، الزاماً می‌بایست با امضاء مدیر محترم واحد ارسال گردد.

 

جهت اطلاع و آگاهی از آخرین و جدیدترین ضوابط صدورکارت‌ پرسنلی‌المثنی  اینجا  کلیک کنید.

 

برای مشاهده فرم درخواست کارت پرسنلی اینجا کلیک کنید.