واحد حضور و غیاب واحد حضور و غیاب

واحد حضور و غیاب:

 

سامانه یکپارچه حضور و غیاب کارکنان دانشگاه در تاریخ 87/2/23 در سازمان مرکزی دانشگاه راه اندازی گردید و به مرور در سایر واحدهای دانشگاه نیز به بهره برداری رسید.

تردد کلیه همکاران محترم دانشگاهی توسط کارت شناسایی در این سیستم ثبت شده، مرخصی ها (استحقاقی، استعلاجی، زایمان و...)، مأموریت‌ها (روزانه، آموزشی و...) و سقف اضافه کار نیز توسط مسئولین امور اداری و رفاهی درج می‌گردد.

واحد حضور و غیاب مستقر در مدیریت منابع انسانی و امور رفاهی در پایان هر ماه نسبت به اعمال تغییرات و اصلاحات مورد نیاز حسب مورد اقدام و اطلاعات مربوط به اضافه کار و میزان کارکرد ماهانه کارکنان را به سامانه حقوق و دستمزد منتقل می‌نماید.

اطلاع رسانی اطلاع رسانی