مراکز اقامتی دانشگاه و سایر مراکز طرف قرارداد مراکز اقامتی دانشگاه و سایر مراکز طرف قرارداد

 

        الف - مراکز اقامتی دانشگاه

                1-  مرکز همایش های علمی دانشگاه تهران (فرح آباد ساری)

                2- مهمانسرای دانشگاه تهران (هتل امید)

 

      ب- مراکز اقامتی طرف قرارداد با دانشگاه

         اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران با عقد تفاهم نامه هایی با مراکز اقامتی امکان اقامت را برای همکاران محترم فراهم کرده است.

         همکاران می توانند با مطالعه امکانات و شرایط، نسبت به ارسال درخواست اقدام نمایند.

                    1- مهمانسرای برق مشهد (وابسته به نیروگاه برق مشهد)

                    2- مهمانسرای دانشگاه اصفهان

                    3- مهمانسرای دانشگاه بوعلی سینا همدان

                    4- مجتمع رفاهی پردیس ارس

                    5- مجتمع اقامتی نمونه آستارا

                   6- هتل آپارتمان اسپادانا مشهد (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران)

                  7- مجتمع اقامتی رامسر (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران)

                  8-  هتل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

                  9- استادسرای پردیس کیش 

                 10- هتل پنج ستاره پردیسان (ویژه اعضای هیات علمی)

 

ج- مراکز اقامتی سایر دانشگاه ها

        راهنمای تماس

       

د-  تورهای مسافرتی ویژه بازنشستگان

       سامانه خدمات الکترونیکی بازنشستگان

 

* مراکز اقامتی نوروزی (بدون قرارداد)

       1-  مجموعه هتل های کیش و قشم (بخش خصوصی)

       2-  مهمانسرای دانشگاه یزد       

       3-  مهمانسراهای دانشگاه بابلسر

         4- مجتمع آموزش عالی شهرضا         

         5- مهمانسرای موسسه آموزش عالی قشم

         6- مهمانسرای دانشگاه کاشان

         7- مجموعه هتل های مشهد