معرفی کارکنان معرفی کارکنان

q

 

 

کارکنان اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران

 

نام و نام خانوادگی

 

تلفن داخلی

تلفن‌مستقیم

دکتر محمدرضا حاتمی

مدیر کل منابع انسانی

 

 

محمدرضا زرین

مسئول دفتر مدیرکل

2684

66972084

66404725

واحد حسابداری
ساسان کرفستانی رئیس حسابداری 2689  
مریم دارا حسابداری وام 3738  
عاطفه شکرآبی حسابداری 2661  
شاپور انوری حسابداری 2960  
معاونت امور اعضای هیأت علمی

رضا حسینی نیا

معاون امور اعضای هیأت علمی

2772

66408921

اداره کارگزینی آموزشی

آرزو عنایتی

کارشناس امور اداری

2370

 

محمدرضا انصاری

کارشناس مسئول مطالعات استخدامی

3357

 

مهدی کاظمی کارشناس امور اداری 2376  
خدیجه صبوری کمک کارشناس امور اداری 3293  
معاونت امور کارکنان غیر آموزشی
 ایوب سروری معاون امور کارکنان 3542 66493104
اداره‌ بازنشستگی‌ و امور موظفین
محمدرضا گرجی رئیس اداره بازنشستگی و امور موظفین 3010  
نیلوفر نصیری کمک کارشناس اداره ‌بازنشستگی 3010  
سیروس مسرور کمک کارشناس اداره ‌بازنشستگی 3010 66405212
اداره کارگزینی غیر آموزشی

جمیله عباسی

کارشناس مسئول امور استخدامی

2369

 

فاطمه فیض آبادی فراهانی

کارشناس امور اداری

3215

 

مریم پارس تبار کارشناس امور اداری 2642  
الهه مقامی زاده کمک کارشناس امور اداری 3543  
واحد حضور و غیاب  
شیلا دوستی کمک کارشناس واحد رایانه (سامانه حضور وغیاب) 3744  
نیر سادات فخار کمک کارشناس واحد رایانه (سامانه حضور وغیاب) 2638  

 امور رفاهی

 اداره وام

شیوا الهامی

 کارشناس مسئول امور تعاون و رفاه کارکنان

3005

 

مکرم قبادی

کمک کارشناس وام

3006

 

اداره تعاون و خدمات رفاهی

فاطمه یوسفی مقدم

کارشناس مسئول امور رفاهی

3003

 

تیمور فتحی پور

کمک کارشناس امور رفاهی

2689

 

اداره بیمه و خدمات اجتماعی

مژگان مهتاب زاده کارشناس مسئول اداره بیمه    66972079
لیلا انصاری کارشناس اداره بیمه 2380  
گردشگری
سیده پریسا رفیعی کارشناس امور رفاهی - گردشگری 3007  

باشگاه کارکنان

حمزه کریمی

مدیر باشگاه کارکنان

2296

66972080

سعید ملایوسفی

کارشناس امور رفاهی باشگاه کارکنان

2453

66400033

مرکز همایش های علمی

ابوالفضل میردامادیان

سرپرست مرکز همایش‌های علمی

 

01133472711

میثم بدخشان

مسئول دفتر مرکز همایش‌های علمی

 

01133472435

آرش محمدزاده

مسئول پذیرش مرکز همایش‌های علمی

 

01133472360

حمیدرضا صاحبکاری حسابداری    

حسین یوسفی سوته

مسئول خدمات و پذیرش مرکز همایش‌های علمی

 

 

محمود بدخشان

مسئول تأسیسات مرکز همایش‌های علمی

 

 

عبدالعظیم مرادی

مسئول فضای سبز مرکز همایش‌های علمی

 

 

امیر عباس رضائیان

نگهبان مرکز همایش‌های علمی

 

 

حسین بدخشان

نگهبان مرکز همایش‌های علمی

 

 

زمان درزی

نگهبان مرکز همایش‌های علمی

 

 

شهرام پوربرار

نگهبان مرکز همایش‌های علمی

 

 

محمد رسول زاده

نگهبان مرکز همایش‌های علمی

 

 

 

اداره ارزیابی عملکرد و ارتقاء کارکنان

معصومه رحیمی کارشناس مسئول اداره ارتقاء 2687  

نرگس پاینده

کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان

2284

 

خدیجه خاکسار کارشناس دبیرخانه ارتقاء - هیات اجرایی 3464  

واحد توسعه خدمات الکترونیک

رقیه احمدی

مسئول واحد توسعه خدمات الکترونیک

3011

 

لیدا امیری

کارشناس واحد توسعه خدمات الکترونیک

2966

 

مرکز اسناد

علیرضا وفایی مستان آباد

کمک کارشناس بایگانی

2688

 

محمد زنگویی

کمک کارشناس بایگانی

2688

 

سعید مرادی

کمک کارشناس بایگانی

2688

 

مجتبی نجفی

مسئول چاپ و تکثیر