خبر آزمون توجیهی خبر آزمون توجیهی

 

 

نمرات آزمون عمومی توجیهی کارکنان دانشگاه به شرح ذیل اعلام می‌گردد همچنین بالاترین نمرات آزمون متعلق به سرکار خانم معصومه سیدیعقوبی پور و سرکار خانم مهناز عبداله خانی می باشد که موفق به کسب نمره 87 شده‌اند.

 

نمرات آزمون عمومی توجیهی پردیس مرکزی مورخ 92/08/29

 

نمرات آزمون عمومی توجیهی پردیس مرکزی مورخ 92/09/06

 

نمرات آزمون عمومی توجیهی پردیس فارابی مورخ 92/8/29

 

نمرات آزمون عمومی توجیهی پردیس کیش مورخ 92/8/29

 

نمرات آزمون عمومی توجیهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  مورخ 92/8/29

 

توجه:

همکارانی که نمرات ایشان زیر 55 شده (با رنگ پس زمینه قرمز نشان داده شده است) موفق به کسب حد نصاب لازم نشده اند.

اسامی همکارانی که میزان تحصیلات شان زیر دیپلم می‌باشد از لیست های ذیل حذف شده‌اند و نیازی به طی این دوره ندارند.