درباره امور رفاهي درباره امور رفاهي

 

معاونت امور رفاهي:

 انجام امور اداري مربوط به  وام كليه كاركنان و بازنشستگان، ارائه خدمات گردشگري (سياحتي و زيارتي)، اجراي هر ساله طرح تقدير از فرزندان ممتاز دانشگاهيان، انجام ثبت نام جهت توزيع آرم طرح ترافيك، صدور معرفي‌نامه‌هاي بانكي براي اعطاء وام‌هاي قرض الحسنه، مسكن، خريد كالاي اساسي، جعاله مسكن، كارت اعتباري، ارائه خدمات بيمه‌ تكميلي طلايي، بيمه عمر و حوادث، بيمه خودرو، بيمه آتش سوزي، ارائه خدمات باشگاه كاركنان اعم از برگزاري همايش‌ها، مراسم و سمينارها، وليمه حج، جلسات اداري و آموزشي، تشكليل كميته مددكاري و انجام امور مربوط به اين حوزه، خدمات مركز همايش هاي علمي دانشگاه درخزرآباد ساري، اجراي طرح‌ها وپروژه‌هاي تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه، همكاري با فروشگاه تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه، انجام كليه امور مربوط با مهمانسراي دانشگاه و همچنين پيگيري توسعه الكترونيكي كليه خدمات رفاهي و راه اندازي سامانه جامع رفاهي و ارائه ساير وظايف و سرويس هاي رفاهي  در كليه حوزه‌ها خدمات رفاه را شامل مي‌شود.

تماس تماس

ارتباط با معاونت امور رفاهي:

 

تلفن دفتر معاونت:

 

    61112960

نمابر:

 

   66405212

رايانامه:

 

   facil@ut.ac.ir