درباره امور کارکنان درباره امور کارکنان

معاونت امور کارکنان:

 صدور كليه احكام پرسنلي کارمندان (رسمي، پيماني و عضو قرارداد انجام کار معین) و بازنشستگان دانشگاه، انجام امور اداري مربوط به استخدام ، تبديل وضعيت استخدامي، انتقال، مأموريت ،مرخصي، بازنشستگي، استعفاء، اخراج و تنظيم احكام كارگزيني مربوطه، اجراي قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي کارکنان و انجام امور مربوط به تشكيل و تكميل پرونده استخدامي کارکنان و صدور احكام مربوطه، تهيه احكام استخدام، افزايش ضريب حقوق، برقراري فوق العاده مديريت، تبديل و ضعيت استخدامي، برقراري و تغيير كمك هزينه عائله مندي و اولاد، مرخصي بدون حقوق، بررسی و تنظیم و آماده سازی پرونده‌های تبدیل وضعیت به منظور طرح در کمیته های تخصصی، انجام فعالیتهای لازم در زمینه اجرایی نمودن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص کارکنان دانشگاه، صدور احكام پاداش پايان خدمت کارکنان، تهیه احکام بازخرید مرخصی کارکنان بازنشسته، محاسبه بدهی کسورات بازنشستگی خدمات غیر رسمی شاغلین، پیگیری و انجام مکاتبات انتقال حق بیمه، انجام مکاتبات پرداخت کمک هزینه ازدواج بازنشستگان و فرزندان ایشان، توزیع سفر کارتهای تهیه شده ویژه بازنشستگان و موظفین و توزیع سهام عدالت، کنترل و بررسی تردد کلیه همکاران محترم دانشگاهی با سامانه حضور و غیاب، اعمال مرخصی ها (استحقاقی، استعلاجی، زایمان و...) مأموریت‌ها (روزانه، آموزشی و...) و محاسبه سالانه کاردکس مرخصی، تهیه ماهانه فایل اضافه کار، بایگانی اسناد، پرونده های تبدیل وضعیت در صورت تصویب به هیأت اجرایی جذب دانشگاه، تهيه لايحه دفاعيه از دانشگاه يا گزارش براي مديريت امور حقوقي جهت پرونده‌هاي شاكيان از کارکنان دانشگاه، بررسي سنوات خدمت اکارکنان، مكاتبات با ساير ارگان‌ها و وزارت خانه‌ها جهت تجميع سنوات اعضاي هيأت علمي از اهم وظايف اين معاونت مي‌باشد.

تماس تماس

ارتباط با معاونت امور کارکنان:

 

تلفن دفتر معاونت:

 

    61113542

نمابر:

 

        ----------

رايانامه:

 

   hrmw@ut.ac.ir