وام تسهيلات گروهي وام تسهيلات گروهي

 

وام تسهيلات گروهي:

 

شرایط دریافت وام:

1- اعضاي هيأت علمي (رسمي و پيماني)، کاركنان (رسمی، پیمانی و قرارداد معین دانشگاه)

2- دارا بودن شرط سقف اقساط مجاز وام ها ( حقوق مندرج در حکم کارگزینی- کسورات قانونی)* 75%  

 

 مدارک مورد نیاز:

1- فرم تکمیل شده ثبت نام

2- آخرین فیش حقوقی متقاضی و ضامن

3- معرفی نامه از واحد مربوطه

 

 مراحل انجام کار:

1-  افتتاح حساب تجارت کارت

2- تکمیل فرم ثبت نام

3- اقدام از طریق مسئول امور رفاهی واحد مربوطه

جهت دریافت فرم مربوطه اینجا را کلیک کنید.