سایر خدمات رفاهی سایر خدمات رفاهی

 

اخذ مجوز سالانه طرح ترافیک:

 

هر ساله تعداد محدودی مجوز آرم ورود به محدوده طرح ترافیک،  از سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری تهران دریافت می‌گردد.

این سهمیه به واحدهای تابعه دانشگاه اطلاع رسانی شده و بین اعضای هیات علمی دانشگاه توزیع می‌گردد.