regulations regulations

 

چکیده آئین نامه وام صندوق رفاه دانشگاه تهران:

تاریخ اجرا 10/11/1393

 صندوق رفاه کارکنان دانشگاه تهران با مشارکت و سپرده گذاری کارکنان دانشگاه تهران تشکیل و به منظورتحقق و گسترش عدالت اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی در زمینه پرداخت وام قرض الحسنه به اعضاء هیئت علمی، کارکنان و بازنشستگان اقدام می نماید.

 

عضویت در صندوق

همکاران مشخص شده در ذیل با مراجعه به وبگاه صندوق رفاه به آدرس http://hrmw.ut.ac.ir و تکمیل فرم عضویت و ارسال آن  به معاونت رفاهی دانشگاه می توانند به عضویت صندوق درآیند

 • اعضای هیات علمی (رسمی و پیمانی)
 • کارمندان (رسمی، پیمانی و قراردادی)
 • بازنشستگان و موظفین

حق عضویت در صندوق

حق عضویت اعضای صندوق به صورت ماهانه و به شکل ذیل از حقوق ایشان کسر و به حساب صندوق واریز می گردد.

 • اعضاء هیات علمی مبلغ500000ریال
 • کارکنان 300000ریال
 • بازنشستگان 150000 ریال

میزان وام صندوق

میزان وام صندوق رفاه کارکنان از تاریخ 93/11/1 حداکثر سه برابر موجودی و تا سقف 100/000/000ریال (یکصد میلیون تومان) با اقساط 30 ماهه پرداخت می گردد

حداقل موجودی برای پرداخت حداکثر وام 33/000/000 ریال می باشد. بنابراین اعضائ محترم می توانند به منظور بهرمندی از حداکثر وام، سپرده خود را افزایش دهند.

همکاران محترم می توانند سپرده خود را از طریق واریز مبلغ مورد نظر به شماره حساب 135863130به نام صندوق رفاه دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه اردیبهشت و ارائه اصل فیش به اداره وام معاونت رفاهی دانشگاه اقدام نمایند.

شرایط درخواست وام

 1. نداشتن بدهی به صندوق رفاه
 2. داشتن توان بازپرداخت وام براساس فرمول زیر (میزان اقساط وام بایستی از توان بازپرداخت وام کمتر باشد):

 

P= توان بازپرداخت وام

 1. تکمیل فرم درخواست وام

3-1. بعد از تکمیل فرم درخواست وام متقاضی در لیست نوبت قرار می گیرد

3-2. تسویه حساب زودهنگام جهت قرارگیری درنوبت وام جدید امکان پذیر نمی باشد

 1. بازپرداخت وام طی 30ماه صورت می پذیرد

شرایط لازم برای ضامن

 • ضامن بایستی از همکاران رسمی یا پیمانی انتخاب شوند
 • کارمندان قراردادی و موظفین نمی توانند به عنوان ضامن معرفی شوند
 • درصورت قطع همکاری ضامن یا وام گیرنده با دانشگاه، وام گیرنده موظف است جهت روشن شدن وضعیت خود حداکثر تا دو ماه وضعیت خود را به اطلاع معاونت رفاهی دانشگاه رسانده و یا ضامن جدیدی را به معاونت رفاهی دانشگاه معرفی نماید.

 شرایط انصراف ازصندوق

 • نداشتن بدهی به صندوق
 • تکمیل فرم انصراف جهت عودت سپرده