Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

سهام عدالت

 

درباره سهام عدالت:

اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران پیرو بخشنامه های ارسالی از وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص ثبت نام سهام عدالت، در سال 1385 اقدام به توزیع فرم‌های مربوطه بین پرسنل شاغل و بازنشسته دانشگاه تهران نموده و پس از تکمیل فرم‌های مذکور و تأیید امور مالی و نیروی انسانی دانشگاه به شرکت تعاونی سهام عدالت ارسال گردید.

در شهریور ماه سال 1387 تعداد 15000برگ  فرم شاغلین و 8000 برگ فرم بازنشستگان از وزارت امور اقتصاد و دارایی برای دانشگاه ارسال شد که با پیگیری این اداره کل و از طریق نمایندگان رفاهی واحدها این فرم‌ها به تفکیک واحدها برای کلیه مشمولین ارسال و پس از بازبینی و تأیید مجدد، از طریق امور رفاهی به شرکت تعاونی سهام عدالت عودت داده شد.

در سال 1388 نیز مابقی فرم ها بین سایر شاغلین و بازنشستگان که به هر دلیلی از مرحله قبل جا افتاده بودند نیز توزیع، جمع آوری و ارسال گردید. تا کنون حدود 98 درصد از سهام‌های صادره پرس شده شاغلین توزیع و سهام‌های صادره نواقصی در دست پیگیری می‌باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی سهام عدالت مراجعه فرمائید.