نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام مسکن هیأت علمی

 

وام مسکن (ویژه اعضای هیأت علمی):

وام مسکن به اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی پرداخت می‌گردد. در حال حاضر میزان این وام برای خرید مسکن مبلغ 150/000/000ریال و برای ساخت مبلغ 400/000/000ریال می‌باشد. کلیه متقاضیان از طریق اداره کل امور رفاهی دانشگاه به ستاد رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری معرفی شده و از ستاد رفاهی وزارت متبوع به بانک مورد نظر معرفی می‌گردند .

 

مدارک مورد نیاز :

1- درخواست متقاضی

2- تصویر حکم کارگزینی

 

دستور العمل های شماره 182179/88 مورخ 88/8/22 و شماره 235397/88 مورخ 8 / 11 / 88 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه اجرای مصوبه شماره 15155/41036 مورخ 88/3/9هیئت محترم وزیران، مبنی بر اعطای تسهیلات ساخت مسکن تا سقف 400/000/000ریال به اعضای محترم هیات علمی دانشگاه (موضوع بخشنامه شماره 271631/157 مورخ 88/11/18 اداره کل امور رفاهی)