نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام صندوق رفاه کارکنان

 

وام صندوق رفاه کارکنان

صندوق قرض الحسنه رفاه دانشگاه تهران در سال 1383 با هدف ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و کمک به تحقق عدالت اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی به اعضاء خود از ادغام صندوق‌های تعاون هیأت علمی، ایثارگران، بازنشستگان و رفاه کارکنان، جهت پرداخت وام به صورت قرض الحسنه به کلیه اعضاء هیأت علمی، کارکنان و بازنشستگان دانشگاه تشکیل و سرمایه آن با سپرده گذاری اعضاء تامین گردیده است.

عضویت در صندوق

افراد زیر می توانند با مراجعه به سامانه پیشخوان دانشگاه به نشانی http://my.ut.ac.ir/ به عضویت صندوق درآیند:

·        اعضای هیات علمی (رسمی و پیمانی)

·        کارمندان (رسمی، پیمانی و قراردادی)

·        بازنشستگان و موظفین

حق عضویت در صندوق

حق عضویت اعضای صندوق به صورت ماهانه و به شکل ذیل از حقوق ایشان کسر و به حساب صندوق واریز می گردد.

·        اعضاء هیات علمی مبلغ 1200000 ریال

·        کارکنان 600000 ریال

·        بازنشستگان 300000 ریال

میزان وام صندوق

میزان وام صندوق رفاه کارکنان از تاریخ 1395/04/01 حداکثر سه برابر موجودی و تا سقف 180/000/000ریال (هجده میلیون تومان) با اقساط 30 ماهه پرداخت می گردد

همکاران محترم می توانند سپرده خود را از طریق واریز مبلغ مورد نظر به شماره حساب   135719773    به نام صندوق رفاه دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه اردیبهشت و ارائه اصل فیش به اداره وام معاونت رفاهی دانشگاه اقدام نمایند و یا از طریق درگاه اینترنتی بانک اقدام نمایند.

شرایط درخواست وام

1.     نداشتن بدهی به صندوق رفاه

2.     داشتن توان بازپرداخت وام براساس فرمول زیر (میزان اقساط وام بایستی از توان بازپرداخت وام کمتر باشد):

 P= توان بازپرداخت وام

 

3.     تکمیل فرم درخواست وام

                 3-1. بعد از تکمیل موجودی فرم درخواست وام متقاضی درسامانه وام و درنوبت قرار می گیرد

                 3-2. تسویه حساب زود هنگام جهت قرارگیری درنوبت وام جدید امکان پذیر نمی باشد

4.     بازپرداخت وام طی 30ماه صورت می پذیرد

شرایط لازم برای ضامن

·        ضامن بایستی از همکاران رسمی یا پیمانی انتخاب شوند

·        کارمندان قراردادی و موظفین نمی توانند به عنوان ضامن معرفی شوند

·        درصورت قطع همکاری ضامن یا وام گیرنده با دانشگاه، وام گیرنده موظف است سریعاً وضعیت خود را به اطلاع معاونت رفاهی دانشگاه رسانده و در زمینه جایگزینی ضامن جدید اقدام لازم صورت پذیرد.

 شرایط انصراف ازصندوق

·        نداشتن بدهی به صندوق

·        تکمیل فرم انصراف جهت عودت سپرده

·        تبصره: در صورت انصراف از صندوق امکان مجدد برای عضویت تا یک سال امکان پذیر نمی باشد

 

 

فرم عضویت صندوق رفاه

دانلود کنید

فرم انصراف از صندوق رفاه

دانلود کنید

فرم درخواست وام صندوق رفاه

دانلود کنید