اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

نخستین جشنواره تجلیل از کارکنان نمونه دانشگاه تهران

 

اولین جشنواره تجلیل از کارکنان نمونه دانشگاه تهران در تاریخ 10 مهر ماه 95 ، در تالار شهید چمران دانشکده فنی برگزار خواهد شد.

بخشنامه انتخاب کارکنان شاخص و نمونه