اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

نخستين جشنواره تجليل از كاركنان نمونه دانشگاه تهران

 

اولين جشنواره تجليل از كاركنان نمونه دانشگاه تهران در تاریخ 10 مهر ماه 95 ، در تالار شهید چمران دانشکده فنی برگزار خواهد شد.

بخشنامه انتخاب كاركنان شاخص و نمونه