نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت توسعه منابع انسانی

 

معاونت توسعه منابع انسانی:

این معاونت با هدف برنامه ریزی؛ توانمند سازی؛ ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی؛ و بکارگیری مکانیزم های نظارتی برای اصلاح کاستی ها و رشد کیفی ارائه  خدمات تخصصی و در سه محور اساسی شامل: آموزش؛ ارزیابی عملکرد و دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از مهرماه سال 1389 با تصویب شورای مرکزی نظام پیشنهادهای دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود.

یکی از محور های اساسی در برنامه توسعه هر سازمان سرمایه های انسانی آن می باشد که با توسعه فردی، اخلاقی و تربیت نیروهای متعهد و متخصص شکوفا می‌گردد. بی شک تحول در سه محور آموزش، ارزیابی عملکرد و دبیرخانه نظام پذیرش پیشنهادها می تواند تاثیر بسزایی در اثربخشی منابع انسانی و تربیت و پرورش نیروهای متخصص، متعهد و متجرب داشته باشد. هدایت این مسیر به دوش معاونت توسعه منابع انسانی گذارده شده تا با اجرایی کردن سیاست‌های دانشگاه گام‌های اساسی در رسیدن به اهداف توسعه برداشته شود.