نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فهرست

 

 

برای مشاهده و مطالعه "تعرفه‌های خدمات تشخیص و درمانی بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی 1392" که شامل موارد اعلام شده در جدول ذیل می‌باشد، می‌توانید اینجا کلیک کنید.

 

صفحه

عنوان

1

مقدمه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

3

تصویب نامه شماره 41438/ت49072 هـ مورخ 24/12/92 هیأت محترم وزیران در خصوص تعرفه‌های بخش دولتی 1392

15

تصویب نامه شماره 41441/ت49072 هـ مورخ 24/12/92 هیأت محترم وزیران در خصوص تعرفه‌های بخش عمومی غیر دولتی 1392

22

تصویب نامه شماره 41444/ت49072 هـ مورخ 24/12/92 هیأت محترم وزیران در خصوص تعرفه‌های بخش خصوصی 1392

30

تعرفه خدمات پرتو پزشکی دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی 1392

82

تعرفه خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی دولتی، غیر دولتی و خصوصی 1392

159

تعرفه‌های گلوبال ژنتیک دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی 1392

166

تعرفه هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های دولتی 1392

168

تعرفه هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های عمومی غیر دولتی 1392

170

تعرفه هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های خصوصی 1392

172

تعرفه 90 مورد اعمال شایع جراحی (گلوبال) در بخش دولتی 1392

186

تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی 1392

195

تعرفه خدمات درمانگاهی در بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی 1392

197

تعرفه ویزیت اعضاء هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی در بخش دولتی 1392

199

بخشنامه های ابلاغی

218

بندهای قانونی مرتبط با حوزه سلامت مندرج در قانون بودجه سال 1392 و برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب1389

228

تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای مصوب 1386

242

نعرفه‌های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت مصوب 1391

311

تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی مصوب 1392

 
با توجه به انعقاد قرارداد دانشگاه تهران از تاریخ 92/7/1 تا تاریخ 93/7/1 با بیمه ایران ، قرارداد بیمه گروهی مازاد درمان پرسنل ایثارگر و  غیر ایثارگر دانشگاه تهران جهت اطلاع از اینجا قابل مشاهده می‌باشد .