اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

عدم پرداخت وام بانک تجارت 20 میلیون تومانی

بخشنامه مربوط به عدم پرداخت وام بانک تجارت 20 میلیون تومانی را از اینجا مشاهده نمائید.