نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با معاونت توسعه منابع انسانی

ارتباط با معاونت توسعه و منابع انسانی:

 

تلفن دفتر معاونت:

 

  61112399

  66493129

 

رایانامه:

   hrmw.development@ut.ac.ir