نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با معاونت توسعه منابع انساني

ارتباط با معاونت توسعه و منابع انساني:

 

تلفن دفتر معاونت:

 

  61112399

  66493129

 

رايانامه:

   hrmw.development@ut.ac.ir