نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن هاي ضروري

شماره تلفن کارکنان اداره کل منابع انساني و امور رفاهی دانشگاه تهران

سمت

تلفن‌داخلي

نام‌خانوادگي

تلفن‌مستقيم

مدیرکل منابع‌انساني‌ و اموررفاهي

2684

آقاي دكتر حاتمی

66404725

معاون امور اداري (اعضای هیأت علمی)

2772

آقاي حسینی نیا

66408921

معاون امور اداری (کارکنان) 3542 خانم کاظمی  

معاون امور رفاهي

2960

آقاي حسيني

66405212

معاون توسعه منابع انساني

2399

آقاي شجاعي

66493129

       

اداره آموزش كاركنان

3802

 

2687

 

آقاي احمدی

 

خانم رحيمي

 

     
اداره ارزیابی عملکرد کارکنان 3011 خانم پاینده
     

اداره بازنشستگي

3010

آقاي گرجي، خانم عليشاهي

     

اداره كارگزيني‌ غيرآموزشي

3583 خانم محمدی

2284

 

3215

خانم فیض آبادی فراهانی

3744

 

2369

خانم عباسي

2376

 

     

اداره كارگزيني‌آموزشي

3327

 

3357

آقايان انصاري، غائبي

2370

خانم‌ها باقري، عنایتی

دبيرخانه هيأت مميزه

2640

آقاي كاظمي

     

واحد حضور و غياب:

   

تردد، شيفت

 

مرخصي

2638

 

3744

خانم‌ فخار

 

خانم دوستی

صدور كارت‌ پرسنلي، ثبت‌ اثر انگشت

3009

آقاي مسرور

     

اداره‌ تعاون‌ و خدمات‌ رفاهي

3003

خانم يوسفي

3004

آقاي فتحي پور

     

رئيس اداره وام

2661

آقاي محمدي

وام صندوق رفاه

3005

خانم الهامي

3006

خانم قبادي

وام تسهيلات گروهي

3008

آقاي پيروي

     

واحد حسابداري

3464

آقاي صاحبكاري

2689

آقاي شمسعلي زاده

     

واحد توسعه خدمات الکترونیک

3011

خانم‌ها:

احمدي، مقدم و امیری

     
مرکز اسناد 3293 خانم صبوری
2688

آقایان:

کاظمی، زنگوئی،‌ وفایی، مرادی

     

واحد مددكاري

2401

آقاي شیري، خانم زكي

     

اداره ‌بيمه ‌وخدمات‌اجتماعي

2380

خانم‌ نصیری

 

خانم رفیعی

 

خانم‌مهتاب‌زاده

66481019

3795

3808

       

باشگاه كاركنان دانشگاه

2296

ابراهيم‌زاده

66972080

 

2453

آقایان‌پايروند،ملایوسفی 66400033
     
         

مركز همايشهاي علمي

آقايان‌ميرداماديان، محمدزاده، بدخشان

011-33472711

   

011-33472435

   

011-33472360