اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

تقدير از فرزندان ممتاز اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه

 

شماره بخشنامه  :  155/142621

تاریخ :  1393/6/18

 

با سلام واحترام


          این مدیریت در نظر دارد مطابق روال گذشته از فرزندان اعضاي محترم هيأت علمي و كاركنان گرامي شاغل و بازنشسته دانشگاه كه در سال تحصيلي 93-92  دريكي از مقاطع تحصيلي شرط معدل ذيل را احراز نموده و يا با پذيرفته شدن در كنكور سراسري سال 1393 صرفاً به عنوان دانشجوی روزانه دانشگاههای دولتی در يكي از مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و يا دكتري پذيرفته شده و يا با شركت در المپياد موفق به كسب مقام شده اند تقدير به عمل آورد. خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی  به اطلاع عموم دانشگاهیان ارجمند رسانده شود.

از واجدين شرايط تقاضا دارد مدارك ذيل را به  مسئول محترم رفاهي واحد محل خدمت خود تحويل نمایند:
1- تصوير كارنامه دانش‌آموز ممهور به مهر محل تحصیل
2- تصوير كارت دانشجويي و يا گواهي معتبر از دانشگاه محل پذيرش
3- گواهي نامه كسب مقام در المپياد و يا ثبت اختراع
4- يك قطعه عكس پشت نويسي شده 4*3  ( عكس كاملا واضح و رنگی باشد)

شرايط پذيرفته شدگان

 

رديف

مقطع تحصيلي

معدل

1

ششم ابتدائي

خيلي خوب

2

سوم راهنمايي

19/5 و  بالاتر

3

سوم دبيرستان

19 و بالاتر

4

پذيرفته شدگان آزمون سراسري در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در سال 1393

  صرفاً دانشجوی    روزانه دانشگاههای دولتی

5

كسب مقام در المپيادها و جشنواره هاي معتبر علمي 

    از آبان ماه سال 1392 تا كنون

 

 

لازم است مسئول محترم رفاهي هر واحد مدارك واجدين شرايط  را همراه نامه اداري حداكثر تا تاريخ 93/6/26 با رعايت نكات ذيل به اين اداره كل ارسال فرمايند.

1 - درج مشخصات دانش آموزان در فرم شماره (1) و الصاق تصوير كارنامه آنها به اين فرم (تصوير كارنامه توسط مسئول رفاهي و مهر واحد مربوطه برابر با اصل شود)   

2 - الصاق عكس واجدين شرايط در فرم شماره (2) و درج مشخصات دانش آموز در ذيل عكس 

3 - درج مشخصات دانشجويان در فرم شماره (3) و الصاق تصوير كارت دانشجوئي يا گواهي مربوطه به اين فرم ( تصوير كارت دانشجوئي توسط مسئول رفاهي و مهر واحد مربوطه برابر با اصل شود)
4 - الصاق عكس واجدين شرايط در فرم شماره ( 4 ) و درج مشخصات دانشجو در ذيل عكس 

لازم به ذكر است پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد و همچنین پذیرفته شدگان مقطع كارداني مشمول اين بخشنامه نمي باشند . در خاتمه یادآوری میشود كه زمان تعیین شده قابل تمديد نمي باشد .

فرم های مربوط به تقدير از فرزندان ممتاز اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه