اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

تحويل كارت هاي (طلائي) بيمه درمان تكميلي بيمه شدگان

شماره بخشنامه: 155/273233

تاریخ : 93/10/14

با سلام و احترام
   به استحضار ميرساند، كارت هاي بيمه درمان تكميلي بيمه شدگان مربوط به قرارداد 1393/07/01 لغايت 1394/07/01 آماده تحويل ميباشد.
   خواهشمند است دستور فرماييد نماينده محترم آن واحد جهت دريافت کارت‌های فوق به امور رفاهي دانشگاه مراجعه نمايند، سپس كارتها با الصاق عكس بيمه شدگان و مهر واحد مربوطه به كاركنان محترم آن واحد تحويل شود.