نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیمه عمر و حوادث تکمیلی گروهی

 

قرارداد بیمه عمر و حوادث تکمیلی گروهی:

 

 با توجه به انعقاد قرارداد دانشگاه تهران از تاریخ 92/7/1 تا تاریخ93/7/1  بیمه ایران ، قرارداد بیمه عمر و حوادث تکمیلی گروهی دانشگاهیان جهت اطلاع از اینجا قابل مشاهده می‌باشد .