اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

برگزاری مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیأت علمی


 

مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان واعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در تاریخ ۶ دی ماه ۹۵، در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.