اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

برگزاری مراسم تجلیل از کارکنان نمونه در تالار شهید چمران


 

نخستین جشنواره تجلیل از کارکنان نمونه دانشگاه تهران در تاریخ 10 مهر ماه 95 ، در تالار شهید چمران دانشکده فنی برگزار شد.