اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

بخشنامه تخفيف مدارس سراي دانش

شماره بخشنامه:   155/65915

تاریخ :   1395/3/16

 

با سلام و احترام

پيرو تفاهم به عمل آمده با مدارس سراي دانش به پيوست شرايط ثبت نام دانش آموزان در اين مدارس با استفاده از تخفيف و بر اساس ترازي كه در آزمون‌هاي مربوطه كسب مي‌نمايند جهت استحضار تقديم مي‌گردد. اعضاي محترم هيات علمي و كاركنان گرامي كه متقاضي ثبت نام فرزندان خود در اين مدارس مي‌باشند مي‌توانند با ارائه درخواست و دريافت معرفي نامه از اين اداره كل نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

متقاضيان جهت كسب اطلاع بيشتر مي‌توانند به وب سايت مدارس به آدرس www.sarayedanesh.sch.ir مراجعه و با ورود به قسمت واحدها، آدرس و تلفن مدارس را دريافت نمايند.

شرایط تخفیف مدارس سراي دانش