اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

بخشنامه تخفيف مدارس سراي دانش

شماره بخشنامه:   155/96142

تاریخ :   1394/4/15

 

با سلام و احترام 

      به استحضار مي رساند به منظور ثبت نام فرزندان كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران در مجموعه مدارس سراي دانش وابسته به كانون قلم چي با استفاده از تخفيف ، تفاهم نامه اي بين دانشگاه تهران و مجموعه مدارس فوق منعقد گرديد . ميزان تخفيف تخصيص يافته به دانش آموزان متقاضي ثبت نام در اين مدارس بر اساس تراز دانش آموزان در آزمونهاي كانون و به شرح جدول ذيل مي باشد :

تراز

ميزان تخفيف

6750 به بالا

50% تخفيف در شهريه

6000-6750

40% تخيف در شهريه

5500-6000

30% تخفيف در شهريه

 

 

دانش آموزاني كه در آزمون هاي كانون قلم چي شركت نكرده اند مي توانند در آزمون هاي تعيين سطح مدرسه مورد نظر شركت نمايند و پس از تعيين سطح و در صورت داشتن ساير شرايط مدرسه ، با ارائه معرفي نامه از اين اداره كل از تخفيف جدول مذكور برخوردار گردند . متقاضيان جهت كسب اطلاع بيشتر مي توانند با شماره تلفن 88515107 سركار خانم نساج تماس حاصل نموده و يا به وب سايت مدارس به آدرس  www.sarayedanesh.sch.ir  مراجعه نمايند .