نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی اداره کارشناسنان آموزشی

بخشنامه اطلاع رسانی امضاء الکترونیکی احکام کارکنان را مشاهده کنید.

 

برای مشاهده آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه اینجا کلیک کنید.

 

جهت رؤیت جداول و فرمهای مربوط به تیدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی روی هر یک از فرمها کلیک کنید.

فرم شماره 1                       فرم الف

فرم ج                                 فرم د

لازم بذکر است جداول تبدیل وضعیت همان جدوال جدید ارتقاء می‌باشند که در سامانه ساعد نیز موجود است و فقط در قسمت امضاء کننده ها باهم تفاوت دارند.

 

برای مشاهده  فلوچارت آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه روی آن کلیک کنید.

 

جهت رؤیت فایل فرصت مطالعاتی اینجا کلیک کنید.

 

جهت رؤیت آئین نامه خدمت تمام وقت و غیر تمام وقت و اعطای پایه ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی دانشگاه اینجا کلیک کنید.