اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

اطلاع رسانی اداره کارشناسان غیرآموزشی

برای مشاهده آئین‌نامه‌استخدامی‌غیرهیأت‌علمی‌دانشگاه اینجا  کلیک کنید.

برای اطلاع از بخشنامه اطلاع رسانی امضاء الکترونیکی احکام کارکنان دانشگاه روی آن کلیک کنید.

راهنمای استفاده از سامانه ارزیابی و جمع آوری اطلاعات  را مشاهده کنید. 

جهت رؤیت اطلاعیه آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاه اینجا کلیک کنید.