اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

اطلاع رساني دوره هاي شش ماهه ي دوم 94 براي کارکنان داخل و خارج از دانشگاه

دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان (شش ماهه ي دوم ۹۴)

 

كليه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند جهت ثبت نام دوره‌هاي آموزشي ليست پيوست، با شماره‌هاي ۶۱۱۱۲۶۸۷ و۶۱۱۱۳۸۰۲ تماس حاصل نمايند. لازم به ذكر است كاركنان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران مي‌توانند از تخفيف شهريه اين دوره‌ها استفاده نمايند.
*كاركنان محترم دانشگاه تهران جهت كسب اطلاعات بيشتر به سامانه فراگير آموزش مراجعه كرده و از تماس با شماره‌هاي فوق خودداري نمايند.