نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رساني اداره كارشناسنان آموزشي

بخشنامه اطلاع رسانی امضاء الکترونیکی احکام کارکنان را مشاهده كنيد.

 

براي مشاهده آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه اينجا كليك كنيد.

 

جهت رؤيت جداول و فرمهاي مربوط به تيديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي روي هر يك از فرمها كليك كنيد.

فرم شماره 1                       فرم الف

فرم ج                                 فرم د

لازم بذكر است جداول تبديل وضعيت همان جدوال جديد ارتقاء مي‌باشند كه در سامانه ساعد نيز موجود است و فقط در قسمت امضاء كننده ها باهم تفاوت دارند.

 

براي مشاهده فلوچارت آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه روي آن كليك كنيد.

 

جهت رؤيت فايل فرصت مطالعاتي اينجا كليك كنيد.

 

جهت رؤيت آئين نامه خدمت تمام وقت و غير تمام وقت و اعطاي پايه ترفيع سالانه اعضاي هيأت علمي دانشگاه اينجا كليك كنيد.