اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

استفاده از تسهیلات دانشکده‌های فومن و کاسپین (تابستان93)

بخشنامه در خصوص اسکان تابستانی در واحدهای رفاهی دانشکده‌های فنی فومن و کاسپین  تابستان 93 را از اینجا دانلود کنید.