اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

ارائه تسهيلات مراكز قامتي دانشگاه علوم پزشكي تهران

شماره بخشنامه:   155/176937

تاریخ :   1394/7/5

 

احتراماً به استحضار مي رساند عطف به قرارداد منعقده با دانشگاه علوم پزشكي تهران، سهميه واحدهاي اقامتي رامسر، مشهد و كيش در پائيز سال 94 براي دانشگاه تهران اختصاص يافته است. همكاران محترم مي توانند جهت رزرو جا درخواست خود را به همراه مشخصات خود ( نام درخواست كننده- واحد مربوطه- تعداد نفرات-شماره تماس و تاريخ درخواست اقامت) به  معاونت امور رفاهي دانشگاه ارسال نمايند.

همچنين به اطلاع مي رساند امكان خريد از فروشگاه تعاوني دانشگاه علوم پزشكي واقع در خيابان قدس ابتداي خيابان طالقاني، با ارائه كارت پرسنلي دانشگاه تهران فراهم مي باشد.

لطفا جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اداره كل منابع انساني و امور رفاهي به آدرس http://hrmw.ut.ac.ir/unv-centers  یا شماره  61113007 خانم خاكسار تماس حاصل فرماييد.